Středověk
Dnes je: 24. 09. 2022  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  

Počet zobrazených článků: 13 (z celkem 13 nalezených)

Dobové dokumenty

* České kroniky pozdního středověku

Vydáno dne 15. 03. 2020 (5072 přečtení)

Písemné prameny, s jejichž pomocí se lze přiblížit poznání minulosti, zpravidla rozlišujeme na prameny úřední (diplomatické) a vyprávěcí (narativní). Tento text představí ve stručnosti české vyprávěcí prameny pozdního středověku. Nejznámějšími a patrně nejatraktivnějšími prameny tohoto druhu jsou kroniky – rozsáhlejší texty, které obsahují chronologicky řazené texty o historii, jíž autor často hodnotí a někdy i doplňuje o přepisy důležitých historických dokumentů. Pokud se jedná o pouhé popisné zaznamenávání událostí, nazývá se text letopis.

Celý článek... | Autor: Jan Boukal | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dobové dokumenty

* Zlatá bula Ondřeje II.

Vydáno dne 08. 04. 2012 (6065 přečtení)

Zlatá bula uherského krále Ondřeje II., která byla vydána 24. 4. 1222 v Stoličném Bělehradě, byla podobně jako Magna carta libertatum, listinou vzniklou na nátlak šlechty po vojenských neúspěších krále, která regulovala vztahy především mezi králem a šlechtou. V případě uherského státu se Ondřej II. Několikrát neúspěšně pokusil dobýt Halič, toho využila střední šlechta (zde označovaní jako iobagiones nebo služebníci – servientes) k tomu, aby si nechala potvrdit některé požadavky (které ovšem nebyly do budoucna ze strany krále dodržovány). Listina potvrzuje řádný soud, svolávání sněmu, zprošuje šlechtu a duchovenstvo platit daně, potvrzuje svobodnou držbu. Nově není vyžadována neplacená vojenská účast za hranicemi země a v závěrečné pasáži Ondřej umožňuje šlechtě právo odporovat králi (obecně známé ius resistendi, i když zde není takto pojmenováno).

Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dobové dokumenty

* Kronika tzv. Galla anonyma - kniha třetí

Vydáno dne 25. 01. 2009 (7800 přečtení)

Třetí a poslední kniha kronikáře Polska popisuje začátek 12. století v 26 kapitolách. Války Boleslava III. s téměř všemi sousedy.

Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dobové dokumenty

* Lenní přísaha vévody Mikuláše II. Opavského ze dne 3. července 1318

Vydáno dne 27. 07. 2008 (9984 přečtení)

Celé znění listiny z 3. 7. 1318
(uloženo ve Státním Ústředním Archivu v Praze, I. odd., Archiv Koruny České č. 87)

Celý článek... | Autor: MikulᚠII. | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dobové dokumenty

* Text Zlaté buly sicilské v překladu Pavla Rakouše

Vydáno dne 01. 06. 2008 (20772 přečtení)

Privilegium Fridricha II. (Rogera) Sicilského, kterým se potvrzuje platnost volby českého krále a vymezují se jeho práva a povinnosti k říši, Basilej, 26.září 1212

Celý článek... | Autor: Rakpav | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dobové dokumenty

* Kronika tzv. Galla anonyma - kniha druhá

Vydáno dne 30. 03. 2008 (7664 přečtení)

Několik kapitol z druhé knihy polské kroniky. Dílo pojednává o bratrovražedných bojích mezi Zbyhněvem a Boleslavem (III.) a také o válkách proti Pomořanům a Čechům.

Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dobové dokumenty

* Magna carta libertatum

Vydáno dne 14. 10. 2007 (12713 přečtení)

Velká listina svobod, přijatá králem Janem I. Bezzemkem nedlouho po prohrané bitvě u Bouvines, stojí na počátku anglického parlamentu. Zde je její překlad (i s pozdějšími doplňky krále):

Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dobové dokumenty

* Kronika tzv. Galla anonyma - kniha první

Vydáno dne 27. 08. 2007 (10058 přečtení)

První polská kronika, vzniknuvší několik let před dílem Kosmy (mezi l. 1112 - 1117) v originále Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum byla sepsána neznámým mužem, zřejmě členem kanceláře Boleslava Křivoústého, který je později označován jako Gall anonym.
Dílo se člení na tři knihy. První kniha (úryvky):

Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 23 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dobové dokumenty

* Návrh spojenecké smlouvy mezi Václavem II. a Filipem IV. Sličným

Vydáno dne 28. 04. 2007 (11644 přečtení)

(cca konec května 1303)
Na jaře roku 1301 vymřeli v Uhrách po meči Arpádovci a díky podpoře uherských magnátů se podařilo Přemyslovcům nebývale rozšířit území. Českému králi Václavovi II. patřila nejen česká, ale i polská koruna a jeho syn Václav III. byl zvolen uherským králem Ladislavem V. Posilování moci a vlivu přemyslovské dynastie však bylo trnem v oku papeže Bonifáce VIII. a papežem dosud neuznaného římského krále Albrechta Habsburského.

Celý článek... | Autor: Acoma | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dobové dokumenty

* Potvrzení biskupství v Litomyšli

Vydáno dne 08. 04. 2007 (10409 přečtení)

30. dubna 1344 papež Klement VI. povýšil biskupství v Praze na arcibiskupství, jemuž podřídil biskupství olomoucké a přislíbil vznik biskupství v Litomyšli, v listopadu již bylo na světě. Z pražské diecéze získalo biskupství děkanát chrudimský (45 far), mýtský (39), poličský (17), lanškrounský (16), z olomoucké diecéze byly vyňaty děkanáty šumperský (22 far) a úsovský (8 far). Pro srovnání v celé arcidiecézi bylo far více než 2000, litomyšlské biskupství bylo (rozsahem) oproti ostatním dost malé. Prvním biskupem se stal Přemyslovec Jan Volek (1344 – 1353). 3. prosince 1349 majetkové držby biskupství potvrdil a papeže informoval arcibiskup Arnošt z Pardubic:

Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 19 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dobové dokumenty

* Závě Hroznatova

Vydáno dne 12. 01. 2007 (9629 přečtení)

Jedná se o první listinu u nás, kterou nechal vydat šlechtic - výjimečná osoba konce 12. století a začátku následujícího, křižák, zakladatel klášterů a později blahoslavený Hroznata Tepelský.
Listina poskytuje cenné informace ke kolonizaci Podkrušnohoří, stejně jako o šlechtě konce 12. století.

Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Dobové dokumenty

* Text Zlaté buly sicilské

Vydáno dne 15. 10. 2005 (40366 přečtení)

V českém překladu, listina byla samozřejmě psána latinsky.

Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Naše knihy
Poslední komentáře
  • Besar88 sebagai bandar judi slot online bisa main slot online di agen judi slot online Besar88 dan d . . . (Boje polabských Slovanů za nezávislost v letech 928 – 955)
  • Neskôr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej – 11. apríla 1241)
  • Jakub de Mont Royale - vežmajster pre Uhorsko, Chorvátsko a Slavóniu v Dalmátskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej – 11. apríla 1241)
  • Dobrý den, ještě je na stránkách vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
  • Dobrý den, nevíte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Páni ze Svojšína? Děkuji za případné typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
  • Hus 2015 VOJSKO.net - ďż˝eskoslovenskďż˝ i svďż˝tovďż˝ zbranďż˝ a vojenskďż˝ technika Husitďż˝ - Ktoďż˝ jsďż˝ bo�� bojovnďż˝ci via historia Putovďż˝nďż˝ Hrocha