Středověk
Dnes je: 24. 09. 2022  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Slovenské dějiny

* Bitka na rieke Slanej – 11. apríla 1241

Autor: Barbo . Vydáno dne 08. 06. 2008 (25640 přečtení)

V rokoch 1241 – 1242 bolo celé Uhorsko a teda aj Slovensko dejiskom vežkého vpádu Tatárov. O pripravovanom vpáde Tatárov sa vedelo dlho vopred. Kráž Belo IV. vyhlásil generálnu celokrajinskú hotovos, ktorá sa však schádzala pomaly a neochotne. Sila Tatárov sa sčasti podceňovala a neochota vežmožov vyplývala z averzie voči Belovi IV. , ktorý po nástupe na trón vežmi prísne revidoval štedré dotácie svojho otca a konfiškoval majetky. Tatári pod vedením Batu chána vtrhli do krajiny začiatkom marca cez Verecký priesmyk. Záseky podpálili a pomerne malé vojsko pod vedením palatína Dionýza, ktoré malo zadrža alebo spomali ich postup úplne zničili. Už v polovici marca sa objavili pustošiace tatárske oddiely v okolí Vacova, ktorý dobyli, vypálili a ustúpili na východ. Belo IV. sa so zhromaždeným vojskom vydal na východ v ústrety Tatárom, pričom dúfal, že sa k nemu postupne pripoja ďalšie oddiely.

K rozhodujúcej bitke došlo pri Mohni na pravom brehu rieky Šajavy (Slaná – Sajó) 11. apríla 1241. Vojská Batu chána o sile 50–60 tisíc mužov sa utáborili v lesnatom teréne na žavom brehu rieky Šajavy vo viacerých menších táboroch. Uhorské vojsko pod vedením kráža Bela IV. v sile vyše 60 000 mužov si zriadilo tábor na pravom brehu rieky Šajavy (na malom priestore boli stany nastavané tak nahusto, že možnos pohybu bola vežmi obmedzená). Okolo tábora bol umiestnený trén. Avšak uhorské vojsko ešte stále nebolo kompletné, pre to bolo v záujme Bela IV. stretnutie s Tatármi čo najviac oddiali, čo v danej chvíli už nebolo možné. Útok Tatárov sa očakával od severovýchodne ležiaceho mosta cez Šajavu, na ktorom bola stála stráž. Nepredpokladalo sa, že by mohli Tatári prejs cez rieku aj na inom mieste. Plán Batu chána spočíval v tom, že už v nočných hodinách prenikne so svojím vojskom cez most a severne od neho cez Šajavu, o čom sa však Belo IV. dozvedel už vo večerných hodinách 10. apríla od ruského prebehlíka – zajatca. Druhá čas plánu Batu chána vychádzala z toho, že vyšle Suboteja s časou vojska južným smerom, tam prekročí Šajavu a napadne uhrov z juhu. K prvému bojovému stretu došlo už skoro po polnoci, kedy sa predvoju vojska Batu chána, vedenému Šejbanom podarilo porazi strážcov mosta a preniknú na žavý breh Šajavy. Pri rýchlom zorganizovanom protiúdere, vedenom bratom Bela IV. vojvodom Kolomanom a Kaločským arcibiskupom Ugrínom, sa podarilo ešte pred svitaním tatársky predvoj porazi a vytlači a opä obsadi most, na ktorom ponechali len stráž. Vojsko sa vrátilo spä do tábora a mnohí už toto úvodné bojové stretnutie považovali za víazstvo. Onedlho však začal omnoho prudší a silnejší útok Tatárov, ktorý prešli nie len cez most, ale severne od neho aj cez Šajavu. Išlo o podstatne väčšie sily, proti ktorým opä ako prvé nastúpili oddiely vedené Kolomanom a arcibiskupom Ugrínom a templársky rytieri vedený Jakubom z Mont Royal. No ich obetavý boj proti presile nič nezmohol. Boli porazený a zatlačený spä do tábora. Medzitým z juhu dorazili k táboru aj tatárske vojská vedené Subotejom. Takýmto spôsobom sa takmer celý uhorský tábor až na úzku medzeru na západe dostal úplne do obkžúčenia Tatárov, ktorý ho zasypali dažďom striel a usilovali sa ho podpáli. Zmätok v tábore zvyšovala obmedzená možnos pohybu a nemožnos vytvorenia bojovej zostavy vojska. V dôsledku toho hneď ráno okolo ôsmej hodiny, keď predtým Tatári hneď v zárodku udusili všetky pokusy o prerazenie obkžúčenia, začal postupný neorganizovaný útek jednotlivých oddielov z tábora na západ. Utečencov Tatári prenasledovali, mnohých dostihli a pozabíjali. V bitke padlo množstvo cirkevných a svetských hodnostárov, aj spomínaný arcibiskup Ugrín a nitriansky biskup Jakub, všetci templársky rytieri a väčšina uhorského vojska. Vojvoda Koloman bol ažko zranený a na následky zranenia neskôr zomrel v Záhrebe.

Vojenská porážka pri Šajave bola dôsledkom dlhotrvajúcej krízy uhorského štátu, ako aj krízy starej organizácie vojenstva, ktorá dožívala a nový systém nebol ešte celkom dobudovaný a ustálený. Vojenská hotovos tvoriaca najpočetnejšiu zložku uhorského vojska sa skladala z žudí privyknutých na usadlý spôsob života, odvyknutých od vojenčenia, teda ich vojenská bojová hodnota bola malá, vežká masa vojnopovinných si ešte neosvojila nový rytiersky spôsob boja a Kumáni, na ktorých pomoc sa pôvodne Belo IV. tiež spoliehal, sa pre averziu voči nim a pre zavraždenie ich kráža Kutena bitky vôbec nezúčastnili. Najväčšou chybou bolo to, že vojsko nemalo jednotnú organizáciu a jednotné vedenie, takže ani vynikajúca odvaha mnohých bojovníkov nestačila na dosiahnutie úspechu. Uhorské vojsko sa tu stretlo s dobe vycvičeným a vytrvalým tatárskym vojskom, ktorý používali ten istý spôsob boja ako starí Maďari pred štvr tisícročím pri ich príchode do dunajskej kotliny.

Použitá literatúra:
B. Klein, A. Ruttkay, R. Marsina – Vojenské dejiny Slovenska po rok 1526
Pavel Dvořák – Odkryté dejiny – Staré Slovensko
Wikipedia- mapa

Diskuse: Kočovné národy, Mongolská invase a české země, Bitva u Lehnice.

Celý článek | Komentáře: 6 | Přidat komentář | Záložky:
Informační e-mailVytisknout článek

Naše knihy
Poslední komentáře
  • Besar88 sebagai bandar judi slot online bisa main slot online di agen judi slot online Besar88 dan d . . . (Boje polabských Slovanů za nezávislost v letech 928 – 955)
  • Neskôr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej – 11. apríla 1241)
  • Jakub de Mont Royale - vežmajster pre Uhorsko, Chorvátsko a Slavóniu v Dalmátskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej – 11. apríla 1241)
  • Dobrý den, ještě je na stránkách vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
  • Dobrý den, nevíte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Páni ze Svojšína? Děkuji za případné typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
  • Hus 2015 VOJSKO.net - ďż˝eskoslovenskďż˝ i svďż˝tovďż˝ zbranďż˝ a vojenskďż˝ technika Husitďż˝ - Ktoďż˝ jsďż˝ bo�� bojovnďż˝ci via historia Putovďż˝nďż˝ Hrocha